Office 365 - คู่มือการใช้งาน - WHITELIST SENDER

WHITELIST SENDER1. ในหน้า Admin center กด "Show all"2. คลิกที่ "Exchange"3. ระบบจะพามาที่หน้า Exchange admin center จากนั้นให้ดูที่หัวข้อ protection แล้วคลิกเลือก "spam filter"4. คลิกเลือก "protection"  

5.1 คลิกแถบสีเทา ตรงคำว่า Default

5.2 คลิกที่รูปดินสอ(ตามภาพ)
6. เลือกหัวข้อ "allow lists"

7. จากนั้นคลิกที่เครื่องหมาย "+"
8. ในหัวข้อ edit allowed domain ให้ใส่ชื่อโดเมนที่ต้องการสร้างเป็น Whitelist sender (ใส่เฉพาะชื่อโดเมนของผู้ส่ง)

9. จากนั้นกด "OK"10. ขั้นตอนสุดท้ายให้ทำการกด "Save"

  • Related Articles

  • การติดตั้งโปรแกรม MICROSOFT OFFICE 365 บน MAC

   1. ล็อคอินเข้าระบบ กรอก “Email หรือ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน”     จากนั้นคลิกที่ “Next” 2. จากนั้นใส่รหัสผ่านตามช่องสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 3 และคลิกที่ “Sign in” 3. เมื่อปรากฏหน้าจอตามรูปภาพให้คลิกเลือกที่ “ติดตั้ง” ตามกรอบสี่เหลี่ยม     ...
  • WHITELIST SENDER

   1. เลือก "แอป" ในหน้าคอนโซลผู้ดูแลระบบ 2. คลิกที่ "11 G Suite" 3. จากนั้นให้คลิกเข้าไปที่ "Gmail" 4. เมื่อเข้ามาในส่วนของ Gmail แล้ว ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วเลือก "การตั้งค่าขั้นสูง" 5. จากนั้นให้เลือกหัวข้อ "สแปม" และคลิกที่ "กำหนดค่า" 6. ...
  • เริ่มต้นการใช้งาน OFFICE 365

   Sign in เข้าสู่ระบบ https://outlook.live.com/owa/ กรอก “Email” >> แล้วคลิก “Next” จากนั้น กรอก “Password” >> แล้วคลิก “Sign in” เพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้ามาในส่วนของ Outlook จะปรากฏตามรูป ซึ่งจะประกอบด้วย     1. ทางลัด เพื่อไปยังแอป ...
  • สร้างอีเมลใหม่บน OFFICE 365

   1. เลือก “+ใหม่” 2. ใส่ "อีเมลของผู้รับ" 3. สำหรับ "ใส่อีเมลผู้รับที่ต้องการส่งสำเนาอีเมล" (โดยผู้รับอีเมลเมลคนอื่น จะไม่เห็นว่าผู้รับแบบ สำเนาลับถึง (Bcc) ได้รับอีเมลนี้ด้วย) 4. สำหรับ "ใส่อีเมลผู้รับที่ต้องการส่งสำเนาอีเมล" ให้ทราบร่วมกัน หรือ ...
  • ปฏิทินบน OFFICE 365

   1. ค้นหาการนัดหมายบนปฏิทิน 2. ตัวเลือก     - + ใหม่ สำหรับเพิ่มเหตุการณ์ เพิ่มการนัดหมายใหม่     - เพิ่มปฏิทิน เพิ่มวันหยุด นำเข้าปฏิทิน     - แชร์ ปฏิทิน สำหรับใช้ร่วมกันในองค์กร หรือ แชร์เพื่อให้เพื่อนเห็นปฏิทินส่วนตัว     - พิมพ์ สำหรับ Print ...