G - Suite - คู่มือการใช้งาน - WHITELIST SENDER

WHITELIST SENDER1. เลือก "แอป" ในหน้าคอนโซลผู้ดูแลระบบ2. คลิกที่ "11 G Suite"3. จากนั้นให้คลิกเข้าไปที่ "Gmail"4. เมื่อเข้ามาในส่วนของ Gmail แล้ว ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วเลือก "การตั้งค่าขั้นสูง"5. จากนั้นให้เลือกหัวข้อ "สแปม" และคลิกที่ "กำหนดค่า"6. ในส่วนนี้จะเป็นการสร้างหัวข้อสำหรับใส่รายชื่อที่จะทำการ Whitelist 7. เมื่อสร้างหัวข้อเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาจะเป็นการสร้างโฟลเดอร์สำหรับใส่รายการ Whitelist
โดยให้คลิกที่ "ใช้รายการที่มีอยู่เพื่อสร้างใหม่"8. ตั้งชื่อโฟลเดอร์สำหรับเก็บรายการ Whitelist จากนั้นกด "สร้าง"9. จากนั้นให้คลิก "แก้ไข" ตรงโฟลเดอร์ที่เพิ่งสร้างขึ้นมา10. เมื่อเข้ามาแล้วให้กด "เพิ่ม"11. ขั้นตอนนี้ให้ทำการใส่อีเมลหรือโดเมนที่ต้องการสร้างเป็น Whitelist จากนั้นกด "บันทึก"12. เมื่อสร้างรายการเสร็จแล้ว ให้ทำการกด "บันทึก"13. ขั้นตอนสุดท้าย ให้กด "บันทึก" อีกครั้ง

  • Related Articles

  • คู่มือ G SUITE SYNC FOR MICROSOFT OUTLOOK

   1. เข้าไปที่ https://tools.google.com/dlpage/gssmo จากนั้น กดที่ "Download GSSMO" 2. จากนั้นให้กด "เปิดไฟล์" ที่ดาวน์โหลดมา  3. จากนั้นจะปรากฏ หน้าต่างเพื่อให้ ลงชื่อเข้าใช้งาน G Suite Sync ให้กรอก "ที่อยู่อีเมล" จากนั้น กด "Continue" 4. จากนั้น ...
  • วิธีการย้าย EMAIL จาก GMAIL ไป G SUITE

   1.ไปที่การย้ายข้อมูล 2.เลือก อีเมล และกดที่ ดำเนินการต่อ 3.เลือก อีเมล และกดที่ เชื่อมต่อ 4.เลือก วันที่เริ่มต้นการย้ายข้อมูล และเลือก ตัวเลือกการย้ายข้อมูล เสร็จแล้วกด เลือกผู้ใช้ 5.กดที่ เลือกผู้ใช้ 6.เลือก กรอกอีเมลที่ต้องการย้าย แล้วกด เริ่ม
  • WHITELIST SENDER

   1. ในหน้า Admin center กด "Show all" 2. คลิกที่ "Exchange" 3. ระบบจะพามาที่หน้า Exchange admin center จากนั้นให้ดูที่หัวข้อ protection แล้วคลิกเลือก "spam filter" 4. คลิกเลือก "protection"   5.1 คลิกแถบสีเทา ตรงคำว่า Default 5.2 ...
  • ANDROID การตั้งค่า APP GMAIL

   1. ไปที่ "Play Store"  Search "Gmail"  เลือก และ กด "ติดตั้ง"  ดาวน์โหลดเสร็จแล้วกด "เปิด" แอพ 2. เปิดแอพแล้วกด "รับทราบ" 3. กด "เพิ่มที่อยู่อีเมลอื่นอีก" 4. เลือกตั้งค่าอีเมลแบบ "Google" 5. ใส่ "อีเมล" ที่ต้องการเข้าใช้งาน แล้วกด "ถัดไป" 6. ...
  • IOS การตั้งค่า APP GMAIL

   1. ไปที่ "App Store" ค้นหาและดาวน์โหลดแอพ "Gmail" แล้วกด "เปิด" แอพ 2. กด "ลงชื่อเข้าใช้" 3. เลือกเพิ่มบัญชีของ "Google" 4. ใส่ "อีเมล" ที่ต้องการเข้าใช้งาน แล้วกด "ถัดไป" ​ 5. ใส่ รหัสผ่าน แล้วกด "ถัดไป" 6. ให้กด "รับทราบ" เพื่อเริ่มการใช้งานแอพ ...