Office 365- คู่มือการใช้งาน - เริ่มต้นการใช้งาน OFFICE 365

เริ่มต้นการใช้งาน OFFICE 365Sign in เข้าสู่ระบบ https://outlook.live.com/owa/
กรอก “Email” >> แล้วคลิก “Next”จากนั้น กรอก “Password” >> แล้วคลิก “Sign in” เพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อเข้ามาในส่วนของ Outlook จะปรากฏตามรูป ซึ่งจะประกอบด้วย

    1. ทางลัด เพื่อไปยังแอป และการใช้งานเอกสาร ของ Outlook

    2. ประกอบด้วย

        - ปุ่ม Skype for Business

        - ปุ่ม แจ้งเตือน ข่าวสารหรืออัพเดตกิจกรรม บน Outlook

        - ปุ่ม การตั้งค่า การใช้งานทุกส่วน บน Outlook

        - ปุ่ม แนะนำการใช้งาน และความเป็นส่วนตัว บน Outlook

        - ปุ่ม บัญชีผู้ใช้งาน ประกอบด้วยโปรไฟล์ผู้ใช้ , ข้อมูลบัญชี และปุ่มลงชื่อออกจากระบบ

    3. ช่องค้นหารายชื่อผู้ติดต่อ และ ค้นหาจดหมาย

    4. โฟลเดอร์สำหรับเก็บอีเมล และกลุ่ม

    5. ปุ่มทางลัด ไปปฏิทิน , รายชื่อ และ รายการงานต่าง ๆ

    6. ปุ่มสร้างจดหมายใหม่ และ ตัวเลือกทำเครื่องหมายว่าได้อ่านจดหมายทั้งหมดแล้ว

    7. แถบแสดงอีเมล

    8. ปุ่มเปิดทดลองรูปแบบใหม่ของ Outlook แบบใหม่

    9. พื้นที่สำหรับแสดงข้อความในจดหมาย
  • Related Articles

  • การติดตั้งโปรแกรม MICROSOFT OFFICE 365 บน MAC

   1. ล็อคอินเข้าระบบ กรอก “Email หรือ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน”     จากนั้นคลิกที่ “Next” 2. จากนั้นใส่รหัสผ่านตามช่องสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 3 และคลิกที่ “Sign in” 3. เมื่อปรากฏหน้าจอตามรูปภาพให้คลิกเลือกที่ “ติดตั้ง” ตามกรอบสี่เหลี่ยม     ...
  • ปฏิทินบน OFFICE 365

   1. ค้นหาการนัดหมายบนปฏิทิน 2. ตัวเลือก     - + ใหม่ สำหรับเพิ่มเหตุการณ์ เพิ่มการนัดหมายใหม่     - เพิ่มปฏิทิน เพิ่มวันหยุด นำเข้าปฏิทิน     - แชร์ ปฏิทิน สำหรับใช้ร่วมกันในองค์กร หรือ แชร์เพื่อให้เพื่อนเห็นปฏิทินส่วนตัว     - พิมพ์ สำหรับ Print ...
  • สร้างอีเมลใหม่บน OFFICE 365

   1. เลือก “+ใหม่” 2. ใส่ "อีเมลของผู้รับ" 3. สำหรับ "ใส่อีเมลผู้รับที่ต้องการส่งสำเนาอีเมล" (โดยผู้รับอีเมลเมลคนอื่น จะไม่เห็นว่าผู้รับแบบ สำเนาลับถึง (Bcc) ได้รับอีเมลนี้ด้วย) 4. สำหรับ "ใส่อีเมลผู้รับที่ต้องการส่งสำเนาอีเมล" ให้ทราบร่วมกัน หรือ ...
  • วิธี REPORT EMAIL SPAM บน OFFICE 365

   1. ไปที่หน้าแรกของ Outlook 365 เลือก “Inbox” 1.1 จากนั้นให้คลิกเลือกอีเมลที่ต้องการทำการ Report หรือ Spam ทางขวามือ 1.2 เสร็จแล้วไปที่ “Junk หรือ เมลขยะ” บนเมนูบาร์ เลือก “Junk หรือ เมลขยะ” อีกครั้ง ตามภาพตัวอย่าง 2. ...
  • การติดตั้ง OFFICE 365 OUTLOOK บน MAC

   1. ไปที่ Application Outlook ก่อน จากนั้นคลิกเลือกที่คำว่า “Outlook” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 1บน Menu bar  แล้วคลิกเลือกที่คำว่า “Preferences” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 2 2. จากนั้นคลิกเลือกที่คำว่า “Account” ตามกรอบสี่เหลี่ยมหมายเลข 3 3. ...