Office 365 - คู่มือการใช้งาน - ปฏิทินบน OFFICE 365

ปฏิทินบน OFFICE 3651. ค้นหาการนัดหมายบนปฏิทิน


2. ตัวเลือก


    - + ใหม่ สำหรับเพิ่มเหตุการณ์ เพิ่มการนัดหมายใหม่


    - เพิ่มปฏิทิน เพิ่มวันหยุด นำเข้าปฏิทิน


    - แชร์ ปฏิทิน สำหรับใช้ร่วมกันในองค์กร หรือ แชร์เพื่อให้เพื่อนเห็นปฏิทินส่วนตัว


    - พิมพ์ สำหรับ Print ปฏิทินในเดือนที่ต้องการ


3. ปุ่มสลับ ทดลองใช้งาน Outlook แบบใหม่


4. รูปแบบการแสดงปฏิทิน


    - ตามรายวัน จะแสดง การนัดหมาย เป็นรายชั่วโมง


    - สัปดาห์การทำงาน แสดงวันและเวลาในวันทำงาน


    - สัปดาห์ แสดงรูปแบบปฏิทินแบบ 7 วัน พร้อมเวลา


    - เดือน แสดงปฏิทิน แบบเต็มเดือน พร้อมการนัดหมาย


5. พื้นที่สำหรับแสดงปฏิทิน และการนัดหมาย (ในตัวอย่างจะแสดงปฏิทินแบบเต็มเดือน)


6. เดือน  ปุ่ม < > v  เลื่อนเพื่อเลือก หรือ เปลี่ยนเดือน


7. ปฏิทินขนาดเล็ก


8. ตัวเลือก ปฏิทินของคุณ สามารเพิ่มปฏิทินได้ (โดยคลิกที่ปุ่ม +) เลือกปฏิทินที่ต้องการมองเห็นได้ เช่น ปฏิทินวันหยุดของไทย ปฏิทินวันเกิด


   ปฏิทินอื่น ปฏิทินของบุคคล สามารถเพิ่มปฏิทินในส่วนนี้ได้


   กลุ่ม เพิ่มกลุ่มสำหรับแชร์ปฏิทินร่วมกัน


9. แถบตัวเลือก กลับไปหน้า จดหมาย ปฏิทิน รายชื่อ งาน
  • Related Articles

  • การติดตั้งโปรแกรม MICROSOFT OFFICE 365 บน MAC

   1. ล็อคอินเข้าระบบ กรอก “Email หรือ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน”     จากนั้นคลิกที่ “Next” 2. จากนั้นใส่รหัสผ่านตามช่องสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 3 และคลิกที่ “Sign in” 3. เมื่อปรากฏหน้าจอตามรูปภาพให้คลิกเลือกที่ “ติดตั้ง” ตามกรอบสี่เหลี่ยม     ...
  • เริ่มต้นการใช้งาน OFFICE 365

   Sign in เข้าสู่ระบบ https://outlook.live.com/owa/ กรอก “Email” >> แล้วคลิก “Next” จากนั้น กรอก “Password” >> แล้วคลิก “Sign in” เพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้ามาในส่วนของ Outlook จะปรากฏตามรูป ซึ่งจะประกอบด้วย     1. ทางลัด เพื่อไปยังแอป ...
  • สร้างอีเมลใหม่บน OFFICE 365

   1. เลือก “+ใหม่” 2. ใส่ "อีเมลของผู้รับ" 3. สำหรับ "ใส่อีเมลผู้รับที่ต้องการส่งสำเนาอีเมล" (โดยผู้รับอีเมลเมลคนอื่น จะไม่เห็นว่าผู้รับแบบ สำเนาลับถึง (Bcc) ได้รับอีเมลนี้ด้วย) 4. สำหรับ "ใส่อีเมลผู้รับที่ต้องการส่งสำเนาอีเมล" ให้ทราบร่วมกัน หรือ ...
  • วิธี REPORT EMAIL SPAM บน OFFICE 365

   1. ไปที่หน้าแรกของ Outlook 365 เลือก “Inbox” 1.1 จากนั้นให้คลิกเลือกอีเมลที่ต้องการทำการ Report หรือ Spam ทางขวามือ 1.2 เสร็จแล้วไปที่ “Junk หรือ เมลขยะ” บนเมนูบาร์ เลือก “Junk หรือ เมลขยะ” อีกครั้ง ตามภาพตัวอย่าง 2. ...
  • การติดตั้ง OFFICE 365 OUTLOOK บน MAC

   1. ไปที่ Application Outlook ก่อน จากนั้นคลิกเลือกที่คำว่า “Outlook” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 1บน Menu bar  แล้วคลิกเลือกที่คำว่า “Preferences” ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 2 2. จากนั้นคลิกเลือกที่คำว่า “Account” ตามกรอบสี่เหลี่ยมหมายเลข 3 3. ...