Office 365 - คู่มือการใช้งาน - กลุ่ม (GROUP)

กลุ่ม (GROUP)

สร้างและจัดการกลุ่มภายในองค์กร โดย Office 3651. เลือกเมนู " กลุ่ม "

2. จากนั้นคลิก " +เพิ่มกลุ่ม "3. เลือก " ชนิดกลุ่ม " (ในตัวอย่างนี้จะเลือกเป็น Office 365)

 

4. กรอก " ชื่อกลุ่ม " (ถ้าชื่อกลุ่มไม่ซ้ำจะถูกเลือกให้เป็นที่อยู่อีเมลโดยอัตโนมัติ)

5. " ที่อยู่อีเมล " จะถูกตั้งตามชื่อกลุ่มโดยอัตโนมัติ (หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมล ให้เปลี่ยนที่ชื่อกลุ่ม)

6. เพิ่มคำอธิบายเกี่ยวกับกลุ่ม

7. เลือก ความเป็นส่วนตัว สำหรับกลุ่ม

        - เฉพาะสมาชิกที่สามารถดูเนื้อหาของกลุ่มได้

        - ตั้งเป็นสาธารณะ เพื่อให้ทุกคนสามารถดูเนื้อหาของกลุ่มได้

8. เลือกเจ้าของผู้ดูแลกลุ่ม9. เลือกรายชื่อ " ผู้ดูแลกลุ่ม " >> แล้ว คลิก " เพิ่ม "10. ตรวจสอบข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ คลิกที่ปุ่ม " เพิ่ม "


11. เพิ่มกลุ่มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม " ปิด "

  • Related Articles

  • การติดตั้งโปรแกรม MICROSOFT OFFICE 365 บน MAC

   1. ล็อคอินเข้าระบบ กรอก “Email หรือ เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้งาน”     จากนั้นคลิกที่ “Next” 2. จากนั้นใส่รหัสผ่านตามช่องสี่เหลี่ยมสีแดงหมายเลข 3 และคลิกที่ “Sign in” 3. เมื่อปรากฏหน้าจอตามรูปภาพให้คลิกเลือกที่ “ติดตั้ง” ตามกรอบสี่เหลี่ยม     ...
  • อีเมลกลุ่ม (EMAIL GROUP)

   1. คลิกที่ " + " เพื่อเริ่มการสร้างกลุ่ม 2. กรอก "ชื่อกลุ่ม" (หากชื่อกลุ่มไม่ซ้ำ จะถูกเพิ่มให้เป็นที่อยู่อีเมลอัตโนมัติ ตามรูป) 3. สามารถเพิ่มคำอธิบายของกลุ่มได้ที่ช่องคำอธิบาย 4. ตั้งค่า ความเป็นส่วนตัวเฉพาะสมาชิกในกลุ่ม หรือ ...
  • เริ่มต้นการใช้งาน OFFICE 365

   Sign in เข้าสู่ระบบ https://outlook.live.com/owa/ กรอก “Email” >> แล้วคลิก “Next” จากนั้น กรอก “Password” >> แล้วคลิก “Sign in” เพื่อเข้าสู่ระบบ เมื่อเข้ามาในส่วนของ Outlook จะปรากฏตามรูป ซึ่งจะประกอบด้วย     1. ทางลัด เพื่อไปยังแอป ...
  • สร้างอีเมลใหม่บน OFFICE 365

   1. เลือก “+ใหม่” 2. ใส่ "อีเมลของผู้รับ" 3. สำหรับ "ใส่อีเมลผู้รับที่ต้องการส่งสำเนาอีเมล" (โดยผู้รับอีเมลเมลคนอื่น จะไม่เห็นว่าผู้รับแบบ สำเนาลับถึง (Bcc) ได้รับอีเมลนี้ด้วย) 4. สำหรับ "ใส่อีเมลผู้รับที่ต้องการส่งสำเนาอีเมล" ให้ทราบร่วมกัน หรือ ...
  • ปฏิทินบน OFFICE 365

   1. ค้นหาการนัดหมายบนปฏิทิน 2. ตัวเลือก     - + ใหม่ สำหรับเพิ่มเหตุการณ์ เพิ่มการนัดหมายใหม่     - เพิ่มปฏิทิน เพิ่มวันหยุด นำเข้าปฏิทิน     - แชร์ ปฏิทิน สำหรับใช้ร่วมกันในองค์กร หรือ แชร์เพื่อให้เพื่อนเห็นปฏิทินส่วนตัว     - พิมพ์ สำหรับ Print ...